Birçok medeniyet tarafından gelişen teknoloji ve sosyal ağlar ile birlikte cinselliğin önemi toplumsal bazda da kavranılmış durumda. Bu bireylerin ilk gençlik yıllarından itibaren çok daha sağlıklı ve bilinçli bir cinsellik içerisinde olmasını da sağlıyor. Bostancı escort. 

Psikolojik ve Fiziksel Sağlık

Cinselliğin öneminin kavranması ve doğru bir şekilde yaşanması ile birlikte kişilerin hem psikolojik hem de fiziksel sağlıkları yerinde oluyor. Aynı zamanda kişilerin öz güveni ve kendilerine bakış açısı da olumlu olarak etkileniyor. Cinsellikten uzak yaşamlarda ise birçok farklı psikolojik rahatsızlığın ortaya çıkması söz konusu.

Cinselliğin bir Tabu Değil Bir Haz Kaynağı Olarak Algılanması

Bilinç düzeyinde de cinselliğin öneminin kavranması ve hayatın içine entegre edilmesi gerekmektedir. Cinselliği bir tabu değil bir paylaşım unsuru ve haz kaynağı olarak gören bireyler ön yargılardan bağımsız, tamamen bilinç düzeyinde ilişkiler yaşayarak istikrarlı bir hayatın sahibi olmaktalar.

Mutlu Evlilikler, Mutlu Beraberlikler

Cinsellik önemi ve değeri ile birlikte ele alındığında mutlu evliliklerin ve mutlu beraberliklerin de şifresi çözülmüş oluyor. Yapılan birçok araştırma ve inceleme bunu gözler önüne sermektedir.

Comments are closed.